باریک ترین سیستم گرمایش از کف جهان(مخصوص پارکت ولمینت)تنها با ضخامت 0/4 میلیمتر  

 

این سیستم عبارت است از ردیف های منظم کربن هوشمند (گرافیت)که در بین دولایه پلی استر قرارگرفته و بوسیله دو رشته الکترود از مس به یکدیگر متصل می گردند. عبور جریان برق از الکترود منتج به گرم شدن گرافیت شده و سطح را به صورت تابشی گرم می کند. همچنین این سیستم هیچگونه نیازی به استفاده از ملات نداشته و می توان ازآن به صورت مستقیم در زیر لایه پارکت یا لمینیت استفاده کرد. 

یکی دیگر از محدودیت های استفاده از سیستم حرارتی با لوله آب گرم ، مشکلاتی است که برای سطوح چوبی و پلیمری ( همچون پارکت، لمینیت ، کف پوش و......)به وجود آورده و پس از چند ماه از زمان استفاده، در محل اتصال قطعات پارکت یا لمینیت با یکدیگر فاصله ایجاد می گردد. با استفاده ازسیستم   Ecofilm لایه زیرین  سطح به صورت یکنواخت و متناسب گرم شده و علاوه برداشتن کف گرم ، می توان محیط ساختمان را نیز گرم کرد. 

از طرف دیگر باتوجه به اینکه طول عمر مفید این سیستم 50-30 سال در نظر گرفته شده است ،کلینیک ساختمانی کارا این محصول را به مدت 10 سال گارانتی (بدون قیدوشرط) می نماید.