تلفیقی از سلیقه ، نو آوری ، خلاقیت ، سنت و طراحی زیبا ؛

در یک جمله می تـوان گفت: ساخت ایتالیا سیاقی است بـرای ترسیم آینده ای که در سنت ریشه داشته و در عین حـال در پرتـو تکنولوژی روز و تکاپوی مداوم برای خلق محصولی جدید ، جلوه یافته است .

سـاخت ایتالیا روش نیست ، سبک است.

سبکی که ما بهتر از هـر کس دیـگر می دانیم، زیرا هـر روز خلاقـیت جـدیدی را در دنیای شیرآلات و اتصالات زنـده می کنیم.

طراحی خلاقانه ، ویژگی ذاتی شیرآلات ماست زیرا ابتکار به عنوان بخشی از تاروپود فـرهنگ باستـانی ایتالیا اصیل و بدیـع بوده و 

 

تـوانـایی آن در تجمیع بدنه و روح ، یا به عبـارتی قابلیت های فیزیکی در عین ظرافت و زیبایی منحصر به فـرد است. استفاده از محصولاتکریستال شرکت برای تزئین این محصولات بی بدیع همراه با طـرح های بی نظیر  Danilo Fedeli طراح خوشنام ایتالیایی  به اوج خود رسیده است .