گرمایش از کف الکتریکی  

سیستم گرمایش از کف برقی (الکتریکی )، نسل جدیدی از گرمایش هوشمند می باشد که گرما را به صورت تابشی و قابل تنظیم ، به صورت بسیار کارآمد عرضه می نماید.این سیستم قابل تنظیم توسط کاربر بوده و امکان قطع  و وصل حتی از فواصل چند صد کیلومتری را دارد. 

استفاده از سنسورهای دقیق و ترموستات باعث کاهش مصرف انرژی شده و می تواند پس از رسیدن به دمای ایده آل با کمترین میزان مصرف انرژی سطح را در دمای مورد نظر نگهداری نماید. 

 
 

بازه عملکرد سیستم گرمایش الکتریکی  

از کابل های حرارتی می توان در موارد زیر استفاده کرد: 

1- گرمایش در سطوح داخلی ساختمان  

2- ذوب برف و یخ بر روی سطوح خارجی ساختمان 

3- جلوگیری از یخ زدگی آبراه، ناودان و بام  

4- جلوگیری از انجماد و ترکیدگی لوله ها و مخازن